Geert werkt als projectleider bij Flanders Make. Hij maakte daarvoor de overstap vanuit de industrie. Zo versterkt hij het team met zijn industriële ervaring, en kan hij nog meer de brug slaan tussen de academische en de bedrijfswereld.

Geert, projectleider bij Flanders Make

"Ik leerde de werking van Flanders Make uitgebreid kennen toen ik nog bij mijn vorige werkgever aan de slag was. Tijdens mijn 25 jaar in de industrie ondervond ik uit eerste hand dat Flanders Make interessante projecten had voor onze sector én dat het bovendien fijn samenwerken was. Toch merkte ik net als andere West-Vlaamse machinebouwers dat de afstand naar het kantoor van Flanders Make in Leuven vaak een beperkende factor was in de samenwerking. Dat er ook een site zou komen in Kortrijk, vond ik dan ook meteen fantastisch. Een locatie dichtbij de leden in West-Vlaanderen bood gouden kansen. Ook voor mij persoonlijk, want niet veel later was ik projectleider bij Flanders Make.

Mijn taak is tweeledig. Enerzijds begeleid ik vanuit Kortrijk het proces dat ervoor moet zorgen dat het nieuwe gebouw er komt binnen het wettelijke kader en binnen de vooropgestelde termijn. Vanuit het core labo ProductionS wordt ook al volop werk gemaakt van de technische invulling van de labo’s, en dit binnen een multidisciplinair projectteam. Vandaag gebeurt dat vanuit de lokalen van Howest, en hopelijk nemen we in het najaar van 2020 onze intrek op de nieuwe site.

De derde hub van Flanders Make wordt een echt paradepaardje. We leggen er namelijk de nadruk op alles wat met de zogenaamde flexible assembly te maken heeft. Dat betekent dat er infrastructuur beschikbaar zal zijn waarop wij en onze leden projecten kunnen uitvoeren in het kader van het flexibel assembleren van verschillende mechatronische systemen en subsystemen. Anders gezegd: alles wat samen gebouwd, geschroefd of gelijmd moet worden tot een mechanisch en mechatronisch geheel, mits het niet groter wordt dan 300 x 300 x 300 mm, en niet zwaarder dan 30 kg. Elk systeem dat binnen die criteria past, kan in principe geassembleerd worden op onze toekomstige infrastructuur, die in staat zal zijn om op een zeer snelle en eenvoudige manier te schakelen tussen verschillende producten. We werken voor dit project nauw samen met de Universiteit van Gent. De afdeling van professor Johannes Cottyn maakt deel uit van ons projectteam, en werkt samen met ons aan het concretiseren van de plannen.

Dat ik op deze manier kan bijdragen aan de disseminatie van cutting edge technologies, is voor mij echt een meerwaarde. Bij Flanders Make zijn we bezig met nieuwe dingen, en proberen we die in de industrie te introduceren. En we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om het industrieel weefsel in Vlaanderen levend te houden. Want enkel door innovatie kunnen we de maakindustrie in Vlaanderen toekomst bieden."