Industrie 4.0 rapport - Waar focussen bedrijven nu op?

Bevinding 3: De belangrijkste drijfveren voor digitalisering zijn gebaseerd op kosten

Vooral bij grotere bedrijven zijn de belangrijkste drijfveren voor digitalisering nu kostengebaseerd (62%), terwijl er in 2019 een duidelijk evenwicht was tussen kostengebaseerde en omzetgebaseerde drijfveren. De opgedane ervaring geeft hen belangrijke inzichten in het rendement van hun digitaliseringsacties.

Een digitale transformatie kan bedrijven helpen hun winst te verhogen, aangezien zij hierdoor hun kosten kunnen verlagen en/of hun inkomsten kunnen verhogen. Het creëren van efficiëntiewinst blijft veruit de belangrijkste drijfveer voor digitalisering (43%). Daarnaast zien we een grote toename van bedrijven die hopen te profiteren van lagere kosten (19%). Terwijl er in 2019 een duidelijk evenwicht was tussen op inkomsten gebaseerde en op kosten gebaseerde drijfveren als belangrijkste voordeel van digitalisering (50-50%), is het duidelijk dat de focus nu is verschoven naar op kosten gebaseerde drijfveren (62%), wat betekent dat bedrijven hopen efficiëntiewinsten en kostenverlagingen te realiseren.

Op kosten gebaseerde motivatie (operationeel)

  • Efficiëntieverbeteringen
  • Lagere kosten

Inkomstengerelateerde motivatie (markt)

  • Extra inkomsten
  • Stijging van het marktaandeel

Key benefit of digitalisation within the next 3 years

 

Er is ook een significant verschil tussen kleine en grote bedrijven. Kleinere bedrijven hebben een meer evenwichtige motivatie tussen op inkomsten en kosten gebaseerde drijfveren, terwijl grotere bedrijven vooral door op kosten gebaseerde drijfveren worden gemotiveerd bij de uitvoering van een digitaal transformatieplan, waarbij de nadruk ligt op de operationele aspecten.

Key benefit of digitalisation within the next 3 yearsMain drivers for digitalisation

Download het volledige rapport hier

Wil je graag meer weten? Vul het formulier hieronder in en download het Industrie 4.0 rapport.