Geïntegreerde motoraandrijving

Deadline

Geïntegreerde motoraandrijving

Uitdaging

Bij het ontwerpen van elektrische aandrijflijnen zijn vermogenselektronica (VE) en elektrische machines (EM) die een laag gewicht en krachtige prestaties combineren met een minimale TCO van cruciaal belang. Los van de nominale spannings- en stroomwaarden gebeurt het ontwerpen van VE en EM vandaag meestal los van elkaar. Dit leidt tot een ontwerp waarin VE en EM een eigen behuizing en koelsysteem hebben en de krachtuitwisseling tussen beide door grote afgeschermde kabels gerealiseerd wordt.

De geïntegreerde motoraandrijving (IMA) stelt nu een structurele integratie van een EM en een VE in één enkele unit voor. Deze integratie zou de vermogensdichtheid met 10 tot 20% kunnen verhogen en tegelijk de totale systeemkost van de installatie en productie met 30 tot 40% verlagen. De vermindering van het aantal kabels (door een rechtstreekse aansluiting) leidt ook tot een verbeterde elektromagnetische interferentie (EMI) en elektromagnetische compatibiliteit.

Projectdoelstelling

In dit project zullen de integratieconcepten van de VE voor verschillende EM-technologieën ontwikkeld worden. Dit integratieconcept moet meerdere fysische aspecten zoals structurele, elektromagnetische en thermische issues aanpakken. De belangrijkste bevindingen zullen tijdens een TRL 5-demonstratie-opstelling voorgesteld worden

Interesse?

INMOD_ICON is een industrieel onderzoeksproject (ICON) . We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en samen met ons willen werken. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien je interesse hebt in dit project: