Ontwikkelen van controllers met AI

Deadline

Ontwikkelen van controllers met AI

Uitdaging

Het idee achter dit project is om AI te gebruiken om controllers te ontwikkelen die zelf niet op AI gebaseerd zijn. Deze controllers worden nu vaak ontwikkeld door ingenieurs, handmatig met behulp van inzicht en experimentele afstelling, of met behulp van modelmatige afstelling. Het doel is om AI te gebruiken om deze taken over te nemen om op die manier het afstellingsproces te automatiseren, zodat

  1. De ingenieurs dit niet langer hoeven te doen.
  2. Het proces consistenter wordt.
  3. De afhankelijkheid van modellen, die minder goed kunnen zijn, verminderd wordt.
  4. De afstelling kan worden uitgebreid tot online afstelling, waardoor het mogelijk wordt om controllers aan te passen aan de leeftijd, toestand, belasting of werkomgeving van het systeem.

AI gebruiken om deze doelstellingen te realiseren, wil zeggen dat we een conventioneel afstellingsproces proberen te automatiseren, waarbij inzicht en modellen vervangen worden door AI. Daarbij moeten we er niet alleen voor zorgen dat de controllers even goed of zelfs beter afgesteld worden dan met de huidige methoden maar moeten we ook een veilige en stabiele werking verzekeren en hiervoor oplossingen aanreiken. Het verlies van inzicht in het afstellingsproces is ook niet gewenst, omdat dit de onderhoudsmogelijkheden of de mogelijkheden voor een ingenieur om de controllers aan te passen beperkt.

Een ander, hieraan gekoppeld probleem is de extrapoleerbaarheid van de ontwikkelde controllers; vandaag gebeurt dit impliciet omdat ingenieurs inzicht hebben of omdat de modellen geldig zijn voor meerdere bedrijfsomstandigheden. Zo kunnen prestaties en stabiliteit onder verschillende omstandigheden beoordeeld worden. Daarentegen zal het gebruik van AI voor het afstellen van controllers deze impliciete extrapoleerbaarheid niet kunnen garanderen zodat we ook voor dit aspect oplossingen moeten vinden.

Projectdoelstellingen

Het doel van dit project is om AI automatisch en op een efficiënte en effectieve wijze controllers te laten afstellen voor twee use cases:

  1. Inbedrijfstelling van systemen, vooral van complexe systemen met matige modellen.
  2. Herafstelling of aanpassing van een controller tijdens de werking ervan om deze aan te passen aan veranderde omstandigheden.

In beide gevallen zou dit:

  1. De menselijke ingenieur die op dit moment de controllers ontwikkelt, vervangen;
  2. Tot betere controllerprestaties moeten leiden in vergelijking met de huidige toestand.

Interesse?

DECAI_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)