Smart operatorondersteuning door digitale montage-assistentie

Deadline

Smart operatorondersteuning door digitale montage-assistentie

Uitdaging

Met de toenemende productvariaties en afnemende batchgroottes (cf. de trend naar seriemaatwerk) worden assemblageoperatoren almaar belangrijker binnen maakbedrijven van complexe producten. Het Operator 4.0-paradigma voegt steeds meer taken, vaardigheden en verantwoordelijkheden toe (bijv. aanleren van taken aan robots, geïntegreerde kwaliteitscontrole, analyseren van gegevens, delen van kennis, samenwerken met robots, enz.). De huidige operatorassistentiesystemen moeten gecombineerd worden en evolueren in de richting van een digitale assistent die reactieve en proactieve toepassingsscenario's mogelijk maakt om de acceptatie door en prestaties van operatoren te maximaliseren.

In het reactieve scenario neemt de operator het initiatief en vraagt hij het ondersteuningssysteem om aanvullende informatie, ondersteunende acties of feedback over zijn vroegere, huidige of toekomstige taken. In het proactieve scenario wordt de operator geobserveerd en zal hij, op basis van zijn gedrag, vragen krijgen én suggesties om zijn werkmethoden te verbeteren. 

Het creëren van digitale assistenten voor montageoperatoren wordt afgeremd door een aantal technologische barrières:

  1. Het gebrek aan een gevalideerde architectuur die verschillende assistentiediensten voor de assemblageoperator samenvoegt in één digitale assistent;
  2. Het is nog onduidelijk welke voorstelling van de assemblage-kennisbank het meest geschikt is voor integratie in een digitale assistent;
  3. We weten nog niet welke contextbewuste, multi-modale gebruikersinterface het meest geschikt is voor en het best geaccepteerd wordt door assemblageoperatoren;
  4. Het gebrek aan een gevalideerde classificatiemotor (voor het in kaart brengen van vragen en antwoorden) die operatoren kan ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten; 
  5. Het gebrek aan inzicht in hoe en in welke mate conversatie-AI nuttig kan zijn voor een dergelijke digitale assistent.      

Projectdoelstellingen

Het doel van het OperatorAssist-project is het creëren van een digitale assistent die in staat is om de rol van Single Point of Contact (SPOC) naar een operator toe te vervullen. Deze SPOC combineert de relevante assistentiediensten op een assemblagewerkplek, zoals digitale werkinstructies, taakverdeling tussen mens en robot, bewaking van assemblagekwaliteit, het aanleren van 'assemblagesequenties' door ze te demonstreren, het plannen van leermomenten, prestatiebeoordeling, evaluatie van menselijke factoren, enz. Om elk van deze technologische barrières te overwinnen, wordt een aanpak voorgesteld waarbij alle modules uit de conceptuele slimme assistent-architectuur eerst afzonderlijk worden verkend op de reactieve en proactieve onderzoekscases ‘InfraFlex’ en ‘Slimme & Flexibele Assemblage’ (‘Smart & Agile Assembly’). In een aantal op elkaar volgende iteraties worden de integraties paarsgewijs verder uitgewerkt om ten slotte een volledige integratie van de slimme assistent op 3 tot 4 kleine validatiecases te valideren

Het project richt zich op twee industriële doelgroepen. Enerzijds maakbedrijven met eindassemblage-activiteiten met een centrale rol voor operatoren; zij kunnen de resultaten aanwenden om de prestaties van hun operatoren te verbeteren. Anderzijds technologieleveranciers van operatorassistentiesystemen die de acceptatie door en prestaties van operatoren willen verbeteren door te evolueren naar slimmere en meer interactieve tools (als een afzonderlijke tool en als onderdeel van een groter geheel).

Interesse?

OperatorAssist_SBO  is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Andere Open calls

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)